Andrahandsuthyrning

Det här gäller vid andrahandsuthyrning

Du har möjlighet att hyra ut din lägenhet i andra hand om du har beaktansvärda skäl. För att kunna hyra ut lägenheten i andra hand krävs att du har tillstånd av hyresvärden innan. Om du hyr ut lägenheten utan att först inhämta tillstånd riskerar du att förlora din hyresrätt. Det gäller även om du upplåter lägenheten utan att ta ut hyra (lånar ut den). 

Är dina skäl till andrahandsuthyrningen av din lägenhet beaktansvärda godkänner vi uthyrning maximalt ett år i taget. Har du därefter skäl att fortsätta hyra ut lägenheten måste du skicka in en ny ansökan. Vi godkänner andrahandsuthyrning under en period om maximalt två år.

Reglerna för andrahandsuthyrning hittar du i Jordabalken 12 kap, 40§. Här framgår bland annat att den som vill hyra ut i andra hand ska ha beaktansvärda skäl – det kan vara tillfälligt arbete eller studier på annan ort eller ändrade familjeförhållanden som t ex sjukdom eller provboende med sambo, som medför att du inte själv kan nyttja lägenheten under en viss tid. Av lagen framgår även att hyresvärden inte skall ha befogad anledning att vägra samtycke – exempel på detta kan vara att den person du önskar hyra ut lägenheten till kan ha varit störande i ett tidigare boende. Ett annat exempel är att du vill upplåta lägenheten under en mycket kort tid, så att hyresvärden anser att lägenheten drabbas av onödigt slitage och störningar för andra boende genom täta in- och utflyttar ur fastigheten. 

Ansökan

Vi behöver ha din ansökan minst en kalendermånad innan det datum då du önskar påbörja din uthyrning. Beskriv tydligt dina skäl till uthyrningen och tiden för uthyrningen samt bifoga en kopia av ert andrahandskontrakt. Vi beviljar enbart tidsbestämda andrahandsuthyrningar och vid utgången av andrahandsuthyrningen ska återflytt ske. 

Blanketten ska skrivas ut och undertecknas och skickas till:

AFA Fastigheter
Hyresadministration
106 27 Stockholm

Kontrollera andrahandshyresgästen före uthyrning

Ta reda på din andrahandshyresgäst arbetsförhållanden och inkomst. Kontrollera att inga betalningsanmärkningar finns. Ta referenser från arbetsgivare och tidigare boenden. Teckna alltid ett avtal mellan er.

Du får inte ta ut högre hyra än vad du själv betalar 

När du fått tillstånd av oss att hyra ut din hyresrätt i andra hand får du inte ta ut en högre hyra än den du själv betalar. Om du hyr ut lägenheten möblerad får du högst lägga på 15 procent på hyran. Om el, bredband eller liknande ingår i hyran när du hyr ut lägenheten i andra hand får du bara ta betalt för de kostnader som du själv har. Om du tar ut en högre hyra av din andrahandshyresgäst än vad du har rätt till riskerar du att bli av med din lägenhet. Om hyresrätten hyrs ut i andra hand utan tillstånd och till en för hög hyra riskerar du dessutom böter eller fängelse.

Ansvaret för lägenheten

Tänk på att det är du som är vår hyresgäst som ansvarar för lägenheten, att hyran blir betald, att inga störningar förekommer samt alla andra förpliktelser enligt hyresavtalet.

Återflytt

Har du inte för avsikt att återflytta till lägenheten ska du säga upp lägenheten enligt de villkor som gäller för ditt avtal. Andrahandshyresgästen har inte rätt att överta lägenheten.

 

 

Dokument

Andrahandsuthyrning

Ann-Christine Sellstedt

Hyresadministratör

08-696 42 87
Skicka mail

Personbild