Lägenhetsbyte

Det här gäller vid lägenhetsbyte

Du har rätt att byta din lägenhet mot en annan hyreslägenhet under vissa förutsättningar. Hyresgästens rätt till byte regleras i Jordabalken kap 12, 35§. I lagtexten nämns flera viktiga faktorer som måste uppfyllas för att du skall få genomföra ett byte.

  • Du ska ha bott i lägenheten i minst ett år.
  • Du skall ha beaktansvärda skäl för byte. Du måste alltså ha en anledning till att byta din bostad. Det kan till exempel vara att du behöver större eller mindre lägenhet på grund av ändrade familjeförhållanden eller att du behöver flytta för att komma närmare din arbetsplats.
  • Att bytet kan ske utan olägenhet för hyresvärden. Du måste kunna visa att den som skall överta hyresrätten (den du vill byta med) kommer att klara hyran och har god ekonomi. Den tillträdande hyresgästen får inte ha varit störande eller på annat sätt varit misskötsam i sitt tidigare boende.
  • Byte av en hyresrätt mot en bostadsrätt eller villa godkänns inte. Det är ett brott att sälja eller köpa ett hyreskontrakt, till exempel genom att ta betalt för sin hyresrätt eller att betala för en hyresrätt, i samband med ett lägenhetsbyte. 

Ansökan och handläggning av lägenhetsbyte 

Om du vill byta din lägenhet måste du ansöka om lägenhetsbyte hos hyresvärden. Läs noga igenom vilka handlingar vi behöver för att kunna ta ställning till bytet, vi kan inte behandla din ansökan förrän den är komplett. Om din lägenhet ingår i ett kedjebyte är det mycket viktigt att kopior på samtliga parters hyresavtal och personbevis bifogas – alltså inte bara på den person som flyttar in i vår lägenhet. De övriga hyresvärdarnas kontaktuppgifter måste finnas med så att vi kan komma i kontakt med dem under handläggningstiden.

Vår handläggningstid är ca 4-6 veckor, med undantag för sommar och jul, då semestrar kan försvåra handläggningen och möjligheten för de olika hyresvärdarna att komma i kontakt med varandra.

Vi accepterar inte ansökningsblanketter från externa parter utan handlägger endast bytesärendet om våra blanketter används och är kompletta och korrekt ifyllda.

Om vi inte godkänner bytet 

Om hyresvärden avslår din ansökan får du ett skriftligt besked om detta. Om du tycker att vi felaktigt har nekat dig att byta lägenheten har du möjlighet att låta Hyresnämnden pröva din ansökan och du skall då vända dig till dem för att få saken prövad.

Det är viktigt att känna till att det är den hyresgäst vars värd har nekat bytet som måste ansöka hos hyresnämnden om att få byta, det innebär att om det är din bytesparts hyresvärd som säger nej så är det byteshyresgästen, inte du, som kan ansöka hos hyresnämnden att få genomföra bytet. Hyresnämndens beslut går inte att överklaga.

 

Dokument

Bytesansökan

Ann-Christine Sellstedt

Hyresadministratör

08-696 42 87
Skicka mail

Personbild