Juridisk information

Afa Fastigheter är en del av Afa Försäkring.

Samliga våra fastigheter ägs direkt eller indirekt via dotterbolag av Afa Försäkring tjänstepensionsaktiebolag med organisationsnummer 502033-0642.

Bolagets säte är Stockholm.

Mullbärsträdet_gröna träd