Avfallshantering

Avfallshantering

I huset finns ett system för sophantering och källsortering. Det innebär att du som hyresgäst tecknar avtal direkt med våra samarbetspartners som tillhandahåller de behållare och kärl som behövs för en väl fungerande källsortering.

Farligt avfall

Farligt avfall behöver sorteras separat och lämnas på återvinningscentral. På Naturvårdsverkets hemsida hittar du mer information om farligt avfall.

Exempel på farligt avfall är:

  • Bekämpningsmedel
  • Bränslen och oljor
  • Färg och limrester
  • Lysrör, glödlampor och lågenergilampor
  • Nagellack

 

Kontakta din förvaltare för mer information.

 

 

 

 

Tänk cirkulärt

• Om något har gått sönder, undersök om det går att reparera eller återbruka. Om inte – återvinn.

• Satsa på hög kvalitet, tidlös design och energisnåla produkter när du köper nytt.

• Maximera återvinningen av eget avfall.

Vinjett Hus