Skötsel och underhåll

Städning

Vi ansvarar för städningen i husets gemensamma utrymmen. Du ansvarar själv för städningen i dina lokaler. Har du frågor kring städningen av de allmänna utrymmena är det enklast att göra en Serviceanmälan.

 

Städa miljövänligt

Trägolv

Dammsugning med borstmunstycke avlägsnar de flesta torra partiklarna. Använd ett milt rengöringsmedel utan ammoniak och var mycket försiktig med våta rengöringsmetoder. Avlägsna fläckar innan de har hunnit torka in i lacken och eftertorka om nödvändigt med rent vatten. Använd en väl urvriden trasa. Ett lackerat trägolv skadas av mycket vatten och starka rengöringsmedel.

Linoleum och Vinyl

Använd i första hand torra rengöringsmetoder (dammsugning, sopning, moppning). Vid fukttorkning används vatten tillsatt med ett neutralt, miljövänligt rengöringsmedel.

Använd inte hett vatten eller starkt alkaliska rengöringsmedel. Avlägsna fläckar innan de har hunnit torka in och torka alltid med rent vatten efter fläckborttagning. Linoleum skadas av mycket och hett vatten, starka lösningsmedel, fernissa och starka syror.

Ett enkelt tips! Använd en bra dörrmatta, 80 procent av smutsen kommer med in från utsidan.

Textilgolv

Ett textilgolv kapslar in damm och partiklar och håller kvar dem tills du dammsuger. De är också ljudreducerande och skapar en tystare miljö. 

Lobbyer och korridorer bör dammsugas dagligen. Andra områden, såsom kontors- och mötesrum, ska dammsugas noggrant minst en gång i veckan, eller dagligen beroende på hur smutsigt det ser ut att vara.

Fläckborttagning bör ske regelbundet för att upprätthålla ett bra utseende. Bäst är att avlägsna fläckar precis när de uppkommer. Majoriteten av alla vattenbaserade fläckar kan avlägsnas med en ren, vit trasa och ljummet vatten. Om fläcken har torkat ska den behandlas med ett lämpligt mattrengöringsmedel.

Om mattan behöver djuprengöras, dammsug mattan och spraya på ett lämpligt rengöringsmedel på den smutsiga ytan. Gå därefter över ytan med speciell maskin. Maskinen injicerar rent varmvatten djupt in i textilplattan, den tar upp smuts, sköljer rent och suger upp blandningen av vatten och rengöringsmedel, med sitt inbyggda vakuumsystem. Undvik överdriven användning av vatten.

Keramik/kakel

Glaserade kakelplattor och klinkerplattor torkas enklast av med en fuktig trasa. Eventuella rester av tvål, fett mm avlägsnas med ett rengöringsmedel med efterföljande avsköljning och avtorkning. Kalkrester kan lösas med svag syra med efterföljande avsköljning och torrtorkning. Vissa kakelplattor har dekorer som kan missfärgas av alkali eller syra samt repas av vid rengöring med skurnylon. Sådana kakelplattor ska rengöras med vatten och en mjuk svamp och eftertorkas med en mjuk trasa.

På en glaserad yta har smutsen svårt att fästa. Fläckar av fett eller kalk kan lätt tas bort med milt alkaliskt eller surt rengöringsmedel. Behandling med så kallad klinkerolja ska inte utföras. Städning sker med vatten och ett svagt alkaliskt rengöringsmedel.

Fogar av cementbruk är till skillnad mot de keramiska plattorna porösa. Fogar i våta, dåligt ventilerade utrymmen kan vara grogrund för svamptillväxt (mögel). Cementbruksfogen är i sig alkalisk vilket försvårar påväxten. God städrutin och god ventilation undanröjer risken för svamptillväxt.

Målade ytor

Ytor målade eller lackerade med färg med hög glans tvättas med milt rengöringsmedel. Undvik starka medel och skurnylon som kan repa ytan. Ytor målade med färg med låg glans - dvs matt färg - är svårare att rengöra.