Hyresbetalning

Betalning

Hyran betalas alltid i förskott. Det innebär att er hyra för kommande månad eller kvartal skall vara oss tillhanda den sista vardagen i månaden innan.

Det är viktigt att ni betalar er hyra i tid. Vid försenad eller utebliven betalning kommer förseningsavgifter och dröjsmålsränta debiteras. Vi samarbetar med Intrum för våra inkassoärenden.

För att underlätta för er kan ni bli fakturerade på flera sätt. Av miljöskäl hoppas vi att ni väljer bort pappersavierna till förmån för något av de andra betalningssätten.

Pdf -faktura via epost eller e-faktura Peppol

Kontakta någon av våra hyresadministratörer för att fortsättningsvis få hyresavierna via e-post eller Peppol. Kontaktuppgifter finns på hyresavin.

Pappersfaktura

Vi skickar ut avier kvartalsvis per post. Avierna för kommande kvartal skickas vanligtvis ut i mitten av månaden innan nästkommande kvartal. Varje hyresavi har ett unikt OCR-nummer som gäller enbart för den avin. 

 

Monica Chressman

Ekonomiassistent

08-696 40 79
Skicka mail

Personalbild