Om Afa Fastigheter

Munchenbryggeriet kväll

En liten organisation, som förvaltar ett stort kapital

Afa Fastigheter

Vi är en av Stockholms större fastighetsägare. Vi äger och förvaltar ett stort antal kontors-, bostads- och hotellfastigheter på centrala adresser främst i Stockholm.

Flera av våra fastigheter är kulturfastigheter och landmärken i Stockholms innerstad och våra kunder är alltifrån kvalitetshotell och globala tjänsteföretag till mindre entreprenörer. Vi har alla gemensamt att vi verkar för ett Stockholm där människor ska kunna leva, arbeta och trivas. 

Att förvalta fastigheter är vårt sätt att säkra viktiga ekonomiska tillgångar och samtidigt ta ett samhällsansvar. Våra värdeord, Omtanke, Nytta och Enkelhet, genomsyrar hela vår verksamhet.

Vi är även delägare i bostadsbolaget Granit Bostad.

Hållbarhet i fokus

Afa Fastigheter förvaltar och utvecklar fastigheter i ett långsiktigt hållbart perspektiv genom att ta ansvar för ekonomi, samhälle och miljö. Vi strävar efter att bedriva verksamheten på ett sätt som säkerställer hållbara fastigheter och samtidigt levererar hög avkastning på investerat kapital. Vi vill bidra till ett hållbart samhälle som inte inkräktar på framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Korta fakta om oss

En del av Afa Försäkring

Afa Fastigheter är en del av kapitalförvaltningen på Afa Försäkring. Afa Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter, Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Försäkringarna ger ersättning vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Idag omfattas nästan 90 procent av alla som jobbar i Sverige, 4,9 miljoner människor, av minst en av våra försäk­ringar.

Vårt kapital placeras ansvarsfullt för att ge en avkastning som både tryggar framtida ersättningar och bidrar till låga och långsiktigt stabila premier för våra försäkringstagare. Vi tillgodoser människors behov av ekonomisk trygghet i arbetslivet till en låg kostnad. 

För mer information kring Afa Försäkring se www.afaforsakring.se.

Möte entré