Uthyrning av lägenheter

Villkor för att få hyra en lägenhet

Alla våra lediga lägenheter lämnas till Bostadsförmedlingen. Vi har ingen egen bostadskö. 

Vi är måna om att få rätt kund till rätt lägenhet och du måste därför uppfylla våra krav enligt nedan. 

  • Vi tillämpar ett inkomstkrav motsvarande tre gånger hyran. Det innebär att om du söker en lägenhet hos oss med en hyra på 9 000 kr per månad ska du ha en inkomst på minst 27 000 kr/ månad.
  • Vi accepterar inte betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder.
  • Vi förväntar oss goda referenser från tidigare hyresvärdar. 
  • Din inkomst utgörs av förvärvsarbete, föräldrapenning eller pension. Studiemedel kan i vissa fall räknas med. Det är den huvudsökande hos Bostadsförmedlingen som ensam skall uppfylla våra inkomstkrav, medsökandes inkomst kan endast i vissa fall räknas med för att uppfylla inkomstkravet. Medsökande skrivs inte in i hyresavtalet. Vi tillämpar samma inkomstkrav vid flyttar inom vårt bestånd och vid lägenhetsbyten. 
  • Du ska vara folkbokförd där du bor. Sedan den 1 juli 2018 är det ett brott att lämna felaktiga uppgifter eller att inte anmäla ändrade folkbokföringsuppgifter till Skatteverket vid flytt. Straffet är böter eller fängelse.


Alla våra lediga lägenheter hyrs ut via Stockholms Bostadsförmedling. Klicka på länken nedan.

Stockholms Bostadsförmedling

Ann-Christine Sellstedt

Hyresadministratör

08-696 42 87
Skicka mail

Personbild