Hyresbetalning

Exteriörbild på fastigheten Sockerbetan 1

Betalning

Hyran betalas alltid månadsvis i förskott. Det innebär att din hyra för kommande månad skall vara oss tillhanda den sista vardagen i månaden innan.

Det är mycket viktigt att du betalar din hyra i tid. Om du inte betalar i tid drabbas du i första hand av förseningsavgifter men går det för långt kan du förlora din hyresrätt om du inte sköter dina betalningar.

För att underlätta för dig kan du betala hyran på flera sätt. Av miljöskäl hoppas vi att du väljer bort pappersavierna till förmån för något av de andra betalningssätten. Du hittar alltid dina avier och gjorda betalningar i Mina Sidor.

Autogiro

Med Autogiro blir din hyra alltid betald i rätt tid. Du behöver bara se till att det finns pengar på ditt bankkonto före förfallodagen. Anmäl dig genom att ladda ned och fyll i blanketten för din fastighetsägare, se rutan Blanketter. Villkoren framgår av blankettens andra sida.

Autogiroanmälan som inkommer mellan den 1-14 i respektive månad ansluts till autogiro samma månad. Autogiroanmälan som inkommer efter den 14 i respektive månad ansluts först till månaden efter. Kontoinnehavare måste vara samma person som står på hyreskontraktet.

Blanketten kan skrivas ut, undertecknas och skickas till:

Afa Fastigheter
Hyresadministration
106 27 Stockholm

Ange gärna det telefonnummer där du kan nås dagtid och e-postadress på blanketten.

E-faktura

Via din internetbank kan du ansluta dig till vår E-fakturatjänst – enkelt, säkert och miljövänligt. Välj anslut e-faktura, sök upp Afa Fastigheter, ange din e-postadress samt ditt objektnummer som står på inbetalningskortet. Kontakta din Internetbank om du behöver hjälp med att ansluta dig.

Vi aviserar hyran kvartalsvis vilket betyder att om du har månadsbetalning får du tre stycken hyresavier/e-fakturor åt gången till din internetbank. När du anslutit dig till e-faktura aktiveras tjänsten först vid nästa aviseringsperiod.

Pappersfaktura

Vi skickar ut avier kvartalsvis per post. Avierna för kommande kvartal skickas vanligtvis ut i mitten av månaden innan nästkommande kvartal. Varje hyresavi har ett unikt OCR-nummer som gäller enbart för den avin.