Säkerhet och brandskydd

Säkerhet och inpassering

Vi ansvarar för skalskyddet in till fastigheten. Du ansvarar för skalskyddet in till den egna lokalen. Stäm av med ditt försäkringsbolag vilken försäkring och skyddsklass som är lämplig för din verksamhet.

Utrymning och brandskydd

Utrymningsvägar i de allmänna utrymmena är vårt ansvar. När du flyttar in ser vi till att utrymningsvägarna i lokalen är markerade med utrymningsskyltar enligt lagkrav. Du ansvarar sedan för det löpande, systematiska brandskyddsarbetet (SBA), t ex att det finns utrymningsplaner, brandsläckningsutrustning, att utrymningsvägarna hålls fria och att ni har en utsedd brandskyddsansvarig.

Stockholms Brandförsvars hemsida hittar du mer information kring detta.