Granit Bostad

Afa Försäkring är delägare i bostadsbolaget Granit Bostad.

Granit Bostad är ett bostadsbolag som bilades 2021 med syfte att investera långsiktigt i hållbara hyresfastigheter. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar hyresfastigheter i tillväxtorter i Sverige som också bidrar till ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Vid årsskiftet 2023/2024 omfattade beståndet 25 fastigheter med 2 000 lägenheter belägna i Stockholm, Malmö och Uppsala till ett värde överstigande 6 miljarder SEK.

Ägare till Granit Bostad är Afa Försäkring, PRI Pensionsgaranti, Försäkringsbranschens Pensionskassa, KK-stiftelsen, Bliwa och Tenzing.

För mer information om Granit Bostad och dess fastigheter gå gärna in på  www.granitbostad.se.

 

 

 

Granit Bostad