Inomhusklimat

Inomhusklimat

Det finns många faktorer som direkt påverkar inomhusklimatet och också upplevelsen av inomhusklimatet. Ljus, ljud och luft är tre viktiga faktorer. Ventilationen är dimensionerad för att ett visst antal medarbetare vistas i lokalen samtidigt. Ventilationen i mötes-/sammanträdesrum är dimensionerad för fler personer per ytenhet än i kontorsytor.

Inomhustemperatur

Temperaturen ska alltid hållas över +20°C i vistelsezonen. På vintern får temperaturen vara mellan 20-24°C men om utomhustemperaturen sjunker under -18°C kan inomhustemperaturen sjunka lägre än 20°C. Under sommaren får temperaturen vara mellan 22-26°C. Fönster ska inte öppnas när det är varmt då det påverkar hela ventilationssystemet. Vid tillfällen då utomhustemperaturen stiger över 30°C ska rumstemperaturen kunna hållas 3°C lägre. Rumstemperaturer över 26°C ska endast tillåtas maximalt 80 arbetstimmar per år.

Vistelsezonen definieras som området 0,1 m - 2,0 m över golvet. På sidorna räknas vistelsezonen som 0,6 m från ytterväggarna, dock 1 m framför fönster och dörrar.

Information om inomhustemperaturen hittar du även i ditt hyresavtal.

 

Källa för definition av vistelsezon: Boverket och Folkhälsomyndigheten

 

Några tips för ett klimatsmart kontor

• Öka endast ventilationen i konferensrummen om ni är många

• Håll fönstren stängda när det är varmt ute

• Dra för gardiner och vinkla persienner om det är väldigt varmt ute

• Placera inte arbetsplatserna för nära fönster eller ytterväggar

• Placera inte möbler, gardiner eller andra saker framför element och ventilation

Vinjett Hus