Trivsel och trygghet

Att bo i hyresrätt

I ett flerfamiljshus bor man nära sina grannar och det är många som ska samsas. Därför är det viktigt att ta hänsyn till varandra. Det gäller dygnet runt, men är extra viktigt sena kvällar, nätter och tidiga morgnar.

Ofta är den som orsakar störningen inte medveten om att andra blir störda. Upplever du att grannen stör? Ta en första kontakt med din granne och berätta hur du upplever situationen. Har du försökt med det och känner att du inte vill försämra er relation? Då kan du vända dig till oss – kontakta din förvaltning.

Om du planerar en fest eller kalas, låt gärna dina grannar få veta det i god tid. Tala om när festen börjar och slutar samt vem de kan kontakta. Tänk på att du även är ansvarig för störningar som dina gäster orsakar. 

Vissa ljud får man bara acceptera när man bor i ett flerfamiljshus, som exempelvis ljud från TV-apparater, småbarn som låter och att man hör sin granne röra sig i lägenheten. Bor du i en äldre fastighet är det ofta mer lyhört än i en modern.

Om du vill stänga inne eller ute ljuden kan du förslagsvis:

  • Häng upp ett tjockt draperi på insidan av ytterdörren.
  • Möblera bort ljud. En bokhylla full med böcker dämpar ljudet mot väggen.
  • Tjocka mattor, tunga draperier och gardiner av kraftigt tyg dämpar ljud.
  • Använd inte ytterskor inomhus. Innetofflor med hård undersida kan också låta rätt högt.
  • Låt inte barnen sparka boll, spela hockey eller köra trehjuling inomhus.
  • Använd gärna möbeltassar på alla möbler i lägenheten.

Hyreslagen

I hyreslagen (Jordabalken 12 kap) finns flera olika delar som rör störningar. Av lagen framgår att hyresgästen vid användandet av lägenheten ska tillse att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de skäligen inte bör tålas. Hyresgästen skall vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick i fastigheten.

Av lagen framgår även att hyresgästen har ansvar för att familjemedlemmar, gäster eller andra personer som han har inrymt i lägenheten iakttar samma försiktighet. Slutligen beskriver lagen att hyresvärden ska ge den störande hyresgästen tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör, samt meddela socialnämnden i den kommun som lägenheten är belägen i om störningarna.

Konsekvenserna kan bli mycket allvarliga för den hyresgäst som agerar störande. Vid upprepade tillfällen av störande agerande och om hyresgästen inte vidtar rättelse riskerar hyresgästen att hyresvärden säger upp hyresavtalet. Kontakta alltid vår förvaltning om du har fått ett störningsbrev skickat till dig. Vårt ansvar omfattar både individen som orsakar problemen och våra övriga hyresgäster så att alla kan känna sig trygga i sina hem.

 

Möte med kund.

Cornelia Lundström

Biträdande Förvaltare

08-696 45 13
Skicka mail

Personalbild