Lars Edberg går i pension

Bildtext saknas

Lars går i pension och vi har haft en pratstund om hur det har varit att arbeta på Afa Fastigheter under 26 år.

Lars började som förvaltningschef på Afa Fastigheter 1998 och då var organisationen ny, Afa Försäkring hade lämnat Folksam. Kapitalförvaltningen med fastigheter var de första som flyttade in i Svalan. Fastigheter bestod endast av 6 personer och organisation och fastighetsbestånd skulle byggas upp. Lars var den enda som rekryterades externt.

Hur har de här åren varit?

- Expansiva! Det har varit väldigt roligt att tillträda och utveckla fastigheter. Afa Fastigheter skiljer sig som långsiktig institution från till exempel fonder som kanske har en investeringshorisont om 5-7 år. Det är roligare att förvalta fastigheter med ett långsiktigt perspektiv och utveckla dem på ett hållbart sätt över tid än att göra kortsiktiga affärer där man säljer av efter bara några år. Det har egentligen inte funnits någon klar strategi över hur beståndet ska se ut annat än att fastigheterna ska vara väl belägna. Vi brukar skoja om att det är gångavstånd till våra fastigheter (förutom hotellet i Malmö). 1998 när jag började hade vi lite bostadsfastigheter och kontor samt några, med Folksam, delägda fastigheter till ett värde av dryga miljarden. Nu har vi 34 helägda fastigheter till ett värde om ca 34 miljarder fördelat på kontor (65%), bostäder (19%) och hotell (16%). Hotellen har tillkommit succesivt. Det är en bra investering i och med att hotell är långsiktiga hyresgäster, ofta 20 till 25 åriga avtal där hyresgästen ansvarar för både medieförsörjningen och inre underhåll.  

Hur tycker du att företaget och branschen har förändrats under åren?

- Från början växte vi lite för fort, framför allt i antal fastigheter. Vi hade lite svårt att hinna rekrytera i samma takt som vi förvärvade fastigheter. Vi hann inte riktigt med och vi hade inte rutiner och system på plats för allt. Verksamheten fungerade bra men vi gjorde saker lite ad-hoc. Successivt utvecklades dock organisationen till en effektiv förvaltningsenhet med korta beslutsvägar och bra anpassade mandat. Vi rationaliserade fastighetsdriften i den meningen att vi genom en samlad upphandling valde ett företag till att tekniskt förvalta det kommersiella beståndet och ett annat till bostadsbeståndet. Anledningen till två bolag är att det krävs olika kompetenser av förvaltningen. När det gäller marknaden så är den inte densamma som för ca 25 år sedan. Idag är det andra och fler lagar och krav på branschen som vi som bolag måste förhålla oss till vilket har gjort att det administrativa arbetet ökat.

Miljö och hållbarhetsarbetet är ett exempel på område som man knappt tänkte på för 26 år sedan, idag är det en hygienfaktor att vara tydlig med hur man arbetar med miljö och hållbarhet.

Vad har varit roligast med att jobba på Afa Fastigheter?

- Det har varit väldigt utvecklande, både vad gäller fastighetsmarknaden och företaget. Vår äldsta byggnad är från 1700- talet och den yngsta från 2000-talet. Vår minsta fastighet är ca 1000 kvm, med en omsättning omkring 3 mkr, den största ca 47 000 kvm med en omsättning på ca 185 mkr. Kunderna varierar från tant Märta 80 år och börsbolag. Vi har ett otroligt spann på både fastigheter och hyresgäster; enmans företag och multinationella företag och vi samarbetar och förhandlar med dem alla vilket gör att ingen dag är den andra lik och inget samtal/förhandling heller.

I början var jag ensam förvaltningschef. Idag är vi inte samma typ av företag, vi har en helt annan struktur med egen arkitekt, uthyrare, hållbarhetsstrateg och biträdande förvaltare och min roll har ständigt utvecklats. Vid årsskiftet 2022-23, när jag började planera min pensionering, var jag verksamhetschef med ansvar för förvaltning och projekt i sin helhet och dessutom kommunikation och hållbarhet. Från dess och till nu har jag arbetat deltid som senior rådgivare och det har varit bra att under tid fasa ut sig från det operativa.

Vad kommer du att ta med dig härifrån?

- En stolthet över vad vår avdelning har gjort. Vi är ett icke vinstutdelande företag och har därmed ett annat syfte än ett börsbolag eller en fond vars mål är att leverera vinst till ägare. Vi jobbar för ett gott syfte. Det har varit väldigt roligt på jobbet hela tiden. Vi har en förlåtande kultur, korta beslutsvägar, och höga mandat och kamratlig anda.  Allt det här sammantaget har bidragit till att vår avkastning har varit så bra och jämn i jämförelse med likvärdiga bolag.

Hur känns det att sluta?

- Det känns bra! Jag har, som jag sa tidigare, dragit ner på tempot successivt och att jobba två dagar i veckan har fungerat väldigt bra, det har gett mig tid att ”skola in” mig på att vara pensionär.

Vad ska du göra nu?

- Vi har ju sommarställe på Möja så där kommer jag att tillbringa mycket tid, särskilt under våren då man kan arbeta i trädgården och komma ikapp innan blommor och träd slår ut. Jag vill också umgås mer med mina barn och barnbarn. Jag har stort intresse för kultur så jag kommer säkert att gå på en hel del utställningar och liknande. Eventuellt börjar jag på senioruniversitetet. Min fru började när hon gick i pension och trivs med det. Jag kommer inte att sitta hemma och rulla tummarna.

Slutligen. Får vi ringa dig framöver och ställa frågor?

Jag behåller samma telefonnummer svarar Lars. Jag tolkar det som ett ja.

Växtvägg