Torsgränd

Bildtext saknas

Nya Torsgränd är namnet på Afa Fastigheters byggnadsprojekt i kvarteret Silverskopan 3, där Torsgatan och Torsgränd möts i Sabbatsberg.

Det nya kvarteret kommer innehålla cirka 250 energieffektiva bostäder och levande bottenvåningar, kontor, förskola, restauranger och handel. Minst 150 av bostäderna kommer bli hyresrätter.

Det nya kvarteret ska innehålla de kvalitéer som efterfrågas och uppskattas av människor och familjer som aktivt väljer att bo eller arbeta i en urban miljö. Vi tror på den täta staden där det praktiska livet kan ordnas. Korta transporter, minimalt bilåkande samt en grön och behaglig miljö i det egna kvarteret. Vi kallar det urban kvartersutveckling och det är vår vision att bygga ett kvarter med tät bykänsla mitt i Stockholms innerstad.

Christian Persson

Projektutvecklare

08-696 43 32
Skicka mail

Personalbild

Läs gärna mer information kring på projektet på dess hemsida.