Lyckat bostadsseminarium i Almedalen

Bildtext saknas

Vi på Afa Fastigheter har sedan en lång tid haft ett givande samarbete med Stockholms Stadsmission där vi stödjer deras viktiga verksamheter Bostad först, Bobyrån och Uppsökarteamet.

Vi vill sprida våra erfarenheter med fler aktörer på Stockholms bostadsmarknad och belysa den komplicerade bostadssituationen i Stockholm.

Under Almedalsveckan på Gotland höll vi därför tillsammans med Stena Fastigheter och Stockholms Stadsmission ett seminarium där vi lyfte frågan om bostadsmarknadens höga trösklar.

Karolina Skog, sakkunnig bostad på Stockholms Stadsmission, inledde med att berätta om sin utredning om den sociala bostadspolitiken och om hur läget ser ut idag. Många unga, barnfamiljer och äldre upplever stora svårigheter att få en permanent bostad och är på så vis utan den trygghet och stabilitet som ett eget boende innebär.

– På Stockholms Stadsmission möter vi dagligen de människor som drabbas av bostadsmarknadens höga trösklar. Det krävs samverkan mellan idéburen sektor, näringsliv och politik för att fånga upp de människor som idag inte kommer in på den reguljära bostadsmarknaden. Jag hoppas att fler fastighetsägare krokar arm med oss – för att tillsammans skapa en mänskligare bostadsmarknad, säger Tanja Küller, enhetschef Bobyrån, Stockholms Stadsmission.

Seminariet avslutades med en paneldebatt där vi på Afa Fastigheter och Stena Fastigheter berättade om våra goda erfarenheter av samarbetet med Stockholms Stadsmission.

Seminariet var välbesökt och det var roligt att så många var engagerade i frågan. Flera aktörer i fastighetsbranschen var nyfikna på vårt samarbete med Stockholms Stadsmission och stannade kvar efter seminariet för att prata vidare med oss och Stockholms Stadsmission. För oss på Afa Fastigheter känns det tillfredsställande att vara med att skapa nya kontakter för Stockholms Stadsmission.

Läs gärna mer om Stockholms Stadsmissions viktiga arbete på deras hemsida

 

På seminariet deltog PG Sabel Stena Fastigheter, Tomas Rudin moderator, Karolina Skog Stockholms Stadsmission, Tomas Ingemarsson Afa Fastigheter och Tanja Küller Stockholms Stadsmission.