Nu vill vi helst vara ute!

Efter ett par års avbrott har vi under våren äntligen kunnat återuppta de öppna husmötena i våra bostadshus. Här får vi och våra kunder möjlighet att träffas och diskutera angelägna frågor eller bara prata lite allmänt under lättsamma former. Våra samarbetspartners är ofta med och kan berätta om de pågående och kommande projekten i husen.

Vårens husmöten har hållits på våra innergårdar – här är vi gärna. Under de senaste åren har vi renoverat flera av gårdarna med fokus på ökad trivsel, utökade grönytor och biologisk mångfald. Nu grönskar det och vi kan se helhetsresultatet – små oaser i staden.