Münchenbryggeriet erhåller certifieringen Miljöbyggnad iDrift Silver

Munchenbryggeriet kväll

Münchenbryggeriet är en av de mer publikt kända fastigheterna i Stockholm och en av de allra mest fotograferade. Byggnaden har en lång anrik historia och är mest känt för att ha inhyst ”Münchens bryggeri” som grundades 1857.  De äldsta delarna återuppbyggdes 1893 efter en förödande brand och i dag finns här finns ca 47 000 kvm uthyrningsbar yta. Fastigheten har nu erhållit certifieringen Miljöbyggnad iDrift Silver.

- Flera av våra fastigheter är certifierade med Miljöbyggnad och när dessa nu börjar falla för åldersstrecket 10 år har vi valt Miljöbyggnad iDrift vid omcertifieringen. En miljöcertifiering som passar befintliga byggnader bra, säger Stefan Hedengren chef Teknik-och projekt på Afa Fastigheter.

Miljöbyggnad i Drift omfattar allt från energiåtgärder till hur byggnaden påverkar hyresgästernas hälsa – här involveras även hyresgästerna. Certifieringen bidrar till att sprida kunskap, inspirera och vägleda till miljöförbättringar. Miljöbyggnad i Drift omfattar fem områden: Inomhusmiljö, Hälsa, Klimatpåverkan, Resurser och Skick.

- I Miljöbyggnad iDrift ligger fokus på hur vi som ägare och förvaltare arbetar med de olika områdena men nu engagerar vi också våra hyresgäster – de som brukar huset - och får ett helhetsperspektiv för fastigheten, fortsätter Stefan Hedengren. Planen framåt är att succesivt omcertifiera fastigheterna i takt med att de gamla certifieringarna går ut. Ett arbete som kommer att pågå till ca 2026.