Grönskande tak i staden

Sedumtak_Hägern1

Vi har grönskade tak på flera av våra fastigheter. Förutom att de är vackra och får oss människor att må bättre absorberar de också regnvatten och luftföroreningar. Dessutom isolerar de husen mot värme och kyla. Växterna skapar också en gynnsam miljö för fåglar och har en positiv inverkan på den biologiska mångfalden. 

Här ser vi hur ett tak på Drottninggatan får omvårdnad av Bee Urban i form av gödsling.

Sedumtak_Hägern2