Afa Fastigheter medverkar till minskning av effekttoppar

Under perioden 9-18 december kommer bristen på elenergi vara påtaglig. Afa Fastigheter vill bidra till att minska de problem det medför.

Pressmeddelande Energi 221209