Afa Fastigheter ansluter sig till Smart passage

Amido beskuren

Afa Fasitgheter ansluter nu hela sitt bostadsbestånd i Stockholms innerstad till Smart passage - det digitala systemet som automatiskt ger räddningstjänsten tillfällig behörighet till en fastighet vid larm. Smart passage är utvecklat och framtaget av SOS Alarm tillsammans med Amido och Swedlock.

För mer info, se pressmeddelande