Beskrivning

Innergården på fastigheten Våghalsen 15, Sveavägen 61/Saltmätargatan 22, genomgår en omfattande renovering. Befintlig överbyggnad rivs bort och ersätts med ny isolering och ett nytt tätskikt. I samband med detta ska gården också ges en helt ny utformning med grönytor, växtlighet och umgängesytor. Som i all gårdsplanering prioriterar vi växter som de pollinerande insekterna föredrar. Gården kommer att tas i bruk igen under hösten 2019.

Hyresgästinformation

Här kan du som hyresgäst läsa mer om hur olika saker fungerar i fastigheten samt skapa en serviceanmälan om du har något du behöver hjälp med.