Beskrivning

Sedan våren 2018 pågår arbeten med fönster på Sockerbetan 1, Södermalm. Projektet innefattar byte av ca 660 fönster/fönsterdörrar i fastighetens samtliga (209) lägenheter samt renovering av fönster och fönsterdörrar i trapphusen. Flera av lokalerna som har fönster mot innergård kommer också omfattas av projektet i någon form. Projektet planeras vara avslutat under vår/sommar 2019.

Hyresgästinformation

Här kan du som hyresgäst läsa mer om hur olika saker fungerar i fastigheten samt skapa en serviceanmälan om du har något du behöver hjälp med.