Beskrivning

Münchenbryggeriet med sina närmare 50 000 m² är en av våra större byggnader och har behov av värme- och kyla under stora delar av året. Här satsar vi på en geoanläggning där vi genom värme/kylpumpar kan flytta och återvinna energin inom fastigheten. Vi nyttjar berget under fastigheten som värme- och kyllager och använder 100% förnybar el för att driva pumparna. På taket kommer solceller att installeras. Den samlade besparingen av köpt energi kommer att uppgå till ca 2 300 MWh om året, motsvarande 63 procent av fastighetens förbrukning. Projektet startade i juni 2019 och beräknas vara klart i mars 2020.

Hyresgästinformation

Här kan du som hyresgäst läsa mer om hur olika saker fungerar i fastigheten samt skapa en serviceanmälan om du har något du behöver hjälp med.