Beskrivning

Fastigheterna Gångaren 14, 15, 16 och 19 med adresserna Lindhagensgatan 90 - 98 förses med solceller. De fyra nya anläggningarna kommer att ge ca 224 MWh per år, viket motsvarar årsförbrukningen för ca 65 lägenheter. Tillsammans med den befintliga anläggningen i Gångaren 20 kommer vi att producera ca 323 MWh per år. Samtidigt renoverar vi de befintliga Sedumtalet och anlägger en äng - till nytta för de pollinerande insekterna.