Beskrivning

På Lindhagensgatan 98 pågår just nu en kontorsanpassning avseende ca 11 000 kvm för kommande hyresgäst. Fastigheten är idag miljöklassad med Miljöbyggnad Brons men ska efter utförd anpassning uppfylla kraven som ställs för Miljöbyggnad Silver 3.0 befintlig byggnad. Hållbarhet och varsamhet är några av projektets fokusfrågor. Exempel på detta är att återbruk sker av vissa produkter inom både teknik och inredning samt att alla nya material som tillskapas inom fastigheten ska vara godkända enligt Byggvarubedömningen. Projektet startade i oktober 2018 och lokalerna kommer att vara klara för inflytt under hösten 2019.

Hyresgästinformation

Här kan du som hyresgäst läsa mer om hur olika saker fungerar i fastigheten samt skapa en serviceanmälan om du har något du behöver hjälp med.