Beskrivning

Fastigheten Batteriet 2 är en bostadsfastighet belägen på Östermalm.

Ombyggnad/Renovering
Fastigheten kommer under 3 år fördelat på tre etapper med start hösten 2014 stamrenoveras. Vid stamrenoveringen kommer fler lägenheter skapas genom att flera av de större lägenheterna delas. Fastigheten kommer att miljöcertifieras. Det planeras för en bergvärmeanläggning kompletterad med solfångare på taket.

Arkitekt är Sture Frölén som på 1930 talet blev känd för sina elegant utformade bostadshus i funktionalistisk stil. Byggnaden uppfördes i början på 50-talet för att tillgodose behov av bostäder för utländska diplomater. Entréer och allmänna ytor har material i hög kvalitet. Representationsdelarna i lägenheterna är väl tilltagna och är även de utförda med förstklassiga material och fina detaljer. Våningshöjden är också högre än brukligt. Byggnaden är ett välbevarat exempel på det mer exklusiva byggandet från denna tid.
Fastigheten innefattar 68 bostadslägenheter och en lokal som används till barnomsorg. Även ett garage med 11 parkeringsplatser finns. Ett flertal av lägenheterna hyrs fortfarande ut till Utrikesdepartementet.

Ekonomi
Bruksarea ca 8 511 m², varav bostäder 6 648 m².