Beskrivning

Ludvigsberg 3, mer känt som "Münchenbryggeriet", ligger med sin mäktiga fasad intill Södermälarstrand med en strålande utsikt över Riddarfjärden. Fastigheten har under de senaste åren genomgått en omfattande renovering och har bland annat fått en tydlig entré från sjösidan och innergården, en inbjudande restaurang/cafélokal, moderna kontorslokaler och en förbättrad inomhusmiljö både med avseende på ytskikt och tekniska installationer. Även utomhusmiljön med nya markytor och fasadbelysning har iordningställts.

Münchens Bryggeri grundades 1857 och inrymdes i en f d kakelfabrik. Bryggeriverksamheten utvidgades 1872 genom uppbyggnad av ett modernt bryggeri efter traditionell tysk modell. Bryggeriet byggdes till och moderniserades i olika omgångar och blev snart Stockholms största. Efter en förödande brand 1893 återuppbyggdes fastigheten och tre år senare stod det nya bryggeriet färdigt med en imponerande röd tegelfasad ut mot Riddarfjärden.

Byggnaden utgör ca 47 000 m² uthyrbar yta och inrymmer idag bland annat lokaler för verksamheter inom mode, media, kultur, resor, utbildning och restaurang/event samt ca 270 parkeringsplatser.

Byggår

1896

Service

I huset finns en restaurang med både lunch, café och catering. Inom 5 minuters promenad når du Hornsgatan och Mariatorget med flertalet butiker och restauranger. Till fastigheten tar man sig lätt med bil eller allmänna färdmedel. Mariatorgets tunnelbanestation ligger ca 5 minuters promenad från fastigheten och området trafikeras av flera stadsbussar.

Allmänt

Bruksarea ca 46 788 m² (kontor).

Hyresgästinformation

Här kan du som hyresgäst läsa mer om hur olika saker fungerar i fastigheten samt skapa en serviceanmälan om du har något du behöver hjälp med.

Fiber

Som hyresgäst hos oss har du möjlighet att koppla dig till fastighetens fibernät, eNet, och därigenom få en stabil och prisvärd internetanslutning på 1 Gbit/s, brandvägg, WIFI, support med mera.

 

Cykelparkering

Cykelställ finns monterade på ett flertal platser.

 

Parkering

Inom fastigheten finns totalt ca 280 parkeringsplatser till uthyrning för bil- oh MC-parkering. Vi erbjuder flera olika parkeringslösningar, reserverade platser. Poolparkering samt timparkering.

 

Posthantering

I husets entréer finns postboxar till respektive hyresgäst.

 

Godshantering

Fastigheten erbjuder mycket goda lastningsmöjligheter. De flesta trapphus har 2-3 hissar.

 

Skyltning

När du flyttar in ser vi till att hänvisningsskyltar i entréer och hissar är på plats. Vill du ändra innehållet i skyltarna kontaktar du oss enklast via Serviceanmälan. I och med fastighetens kulturhistoriska värden finns det ingen möjlighet till fasadskylt.

 

Sophantering och källsortering

I huset finns källsortering av de flesta fraktionerna, inkluderat sortering av matavfall. Miljörum finns i tre av trapphusen.

 

Städning

Vi ansvarar för städningen i husets gemensamma utrymmen. Du ansvarar själv för städningen i dina lokaler. Har du frågor kring städningen av de allmänna utrymmena är det enklast att göra en serviceanmälan.

 

Utrymning och brandskydd

Utrymningsvägar i de allmänna utrymmena är vårt ansvar. När du flyttar in ser vi till att utrymningsvägarna i lokalen är markerade med utrymningsskyltar enligt lagkrav. Du ansvarar sedan för det löpande, systematiska brandskyddsarbete, t ex att det finns utrymningsplaner, brandsläckningsutrustning, att utrymningsvägarna hålls fria och att ni har en utsedd brandskyddsansvarig. På Stockholms Brandförsvars hemsida hittar du mer information kring detta.

 

Skötsel och underhåll

Som hyresgäst ansvarar du själv för underhållet i den egna lokalen. Exempel på detta är lampbyten, fönsterputs, golvvård, städning och källsortering. Mer information kring detta finns i ditt hyreskontrakt, du kan också kontakta din förvaltare om du har frågor kring detta.

 

Ombyggnad

Funderar du på att göra förändringar i lokalen eller bygga om den behöver du ett skriftligt godkännande av oss innan du påbörjar arbetet. Det är viktigt att du för en dialog med oss kring dina önskemål så att vi tillsammans kan bedöma hur förändringen påverkar inomhusklimatet i din lokal. Vissa ombyggnader kan även påverka mer i huset, t ex ventilations-, avlopps- eller värmesystem. Med din förvaltare diskuterar du även materialval, genomförande och återställningsansvar.

Arbeten som kan verka störande för andra hyresgäster får inte utföras under normal arbetstid. Även mindre arbeten som t ex borrning och sågning kan orsaka damm och riskera att utlösa brandlarmet. För att undvika det behöver vi få information om arbetet i god tid innan det påbörjas. Falsklarm och onödiga utryckningskostnader debiteras den hyresgäst som har orsakat dem.

 

Inomhusklimat

Huset har fjärrvärme och kyla och vi använder enbart Bra miljöval el 2019. Komfortkylning sker genom sjökyla från Mälaren. Ventilationsanläggningen har värmeåtervinning. Ventilationens drifttider är vanligen mellan kl. 07.00 och 18.00, helgfri måndag till fredag. Kontakta din förvaltare om du har andra önskemål.

 

Utomhusmiljö och snöröjning

Gatumiljön utanför fastigheten renhålls av oss och Stockholms stad. Vi skottar utanför entréerna vid behov. Om du upptäcker farliga istappar eller vill komma i kontakt med oss angående snöröjningen, gör du det genom att göra en serviceanmälan.