Ritningar

Beskrivning

Klarabergshuset, som består av fastigheterna Blekholmen 3 och 5 är beläget mitt i Stockholm City Väst, granne med Stockholms Centralstation, Waterfront och World Trade Center.

Klarabergshuset uppfördes 1953 och genomgick en genomgripande renovering 2007 då även två våningar byggdes på. Kontoren är moderna, ljusa och flexibla och med god takhöjd. Varje plan består av ca 2 000 m² som kan delas upp i två lokaler. Totalt omfattar fastigheterna ca 22 000 m² uthyrbara ytor samt ett garage med ca 50 parkeringsplatser.

Service

Läget precis intill Centralstationen ger dig direkt tillgång till tåg, tunnelbana, pendeltåg, Arlandabanan, flygbussar och linjebussar. Flera innerstadsbussar trafikerar området. Här har du tillgång till Citys hela utbud av restauranger och butiker och närhet till fina jogging- och promenadstråk längs med Mälarens stränder.

Hyresgästinformation

Här kan du som hyresgäst läsa mer om hur olika saker fungerar i fastigheten samt skapa en serviceanmälan om du har något du behöver hjälp med.

Fiber

Som hyresgäst hos oss har du möjlighet att koppla dig till fastighetens fibernät, eNet, och därigenom få en stabil och prisvärd internetanslutning på 1 Gbit/s, brandvägg, WIFI, support med mera.

 

Cykelparkering

Utanför Västra Järnvägsgatan 3 och 7 finns gott om utrymme för cykelparkering.

 

Parkering

Ett begränsat antal parkeringsplatser finns att förhyra. Dessa finns på Blekholmsgatan 6-8 och hyrs ut av AFA Fastigheter.

 

Posthantering

I husets entré finns postfack.

 

Godshantering

Gods som ska till Västra Järnvägsgatan 7 sker enbart via Blekholmsgatan. Till Västra Järnvägsgatan 3 sker leveranser via hissar i entréhall. Båda trapphusen har hiss för transport av varor.

 

Skyltning

När du flyttar in ser vi till att hänvisningsskyltar i entréer och hissar är på plats. Vill du ändra innehållet i skyltarna kontaktar du oss enklast via Serviceanmälan. Vill du sätta upp en skylt på fasaden krävs det bygglov samt godkännande från oss.

 

Sophantering och källsortering

I huset finns ett system för sophantering och källsortering. Det innebär att du som hyresgäst tecknar avtal direkt med vår samarbetspartner som tillhandahåller de behållare och kärl som behövs för en väl fungerande källsortering. Kontakta din förvaltare för mer information.

 

Städning

Vi ansvarar för städningen i husets gemensamma utrymmen. Du ansvarar själv för städningen i dina lokaler. Har du frågor kring städningen av de allmänna utrymmena är det enklast att göra en Serviceanmälan.

 

Säkerhet och inpassering

Vi ansvarar för skalskyddet in till fastigheten. Du ansvarar för skalskyddet in till den egna lokalen. Stäm av med ditt försäkringsbolag vilken försäkring och skyddsklass som är lämplig för din verksamhet.

 

Utrymning och brandskydd

Utrymningsvägar i de allmänna utrymmena är vårt ansvar. När du flyttar in ser vi till att utrymningsvägarna i lokalen är markerade med utrymningsskyltar enligt lagkrav. Du ansvarar sedan för det löpande, systematiska brandskyddsarbete, t ex att det finns utrymningsplaner, brandsläckningsutrustning, att utrymningsvägarna hålls fria och att ni har en utsedd brandskyddsansvarig. På Stockholms Brandförsvars hemsida hittar du mer information kring detta.

 

Skötsel och underhåll

Som hyresgäst ansvarar du själv för underhållet i den egna lokalen. Exempel på detta är lampbyten, fönsterputs, golvvård och städning. Mer information kring detta finns i ditt hyreskontrakt, du kan också kontakta din förvaltare om du har frågor kring detta.

 

Ombyggnad

Funderar du på att göra förändringar i lokalen eller bygga om den behöver du ett skriftligt godkännande av oss innan du påbörjar arbetet. Det är viktigt att du för en dialog med oss kring dina önskemål så att vi tillsammans kan bedöma hur förändringen påverkar inomhusklimatet i din lokal. Vissa ombyggnader kan även påverka mer i huset, t ex ventilations-, avlopps- eller värmesystem. Med din förvaltare diskuterar du även materialval, genomförande och återställningsansvar.

Arbeten som kan verka störande för andra hyresgäster får inte utföras under normal arbetstid. Även mindre arbeten som t ex borrning och sågning kan orsaka damm och riskera att utlösa brandlarmet. För att undvika det behöver vi få information om arbetet i god tid innan det påbörjas. Falsklarm och onödiga utryckningskostnader debiteras den hyresgäst som har orsakat dem.

 

Inomhusklimat

Huset har fjärrvärme och kyla och vi använder enbart Bra miljöval el 2019 samt egenproducerad solenergi. Solpanelerna är monterade på fastighetens tak. Ventilationsanläggningen har värmeåtervinning. Ventilationens drifttider är vanligen mellan kl. 07.00 och 18.00, helgfri måndag till fredag. Kontakta din förvaltare om du har andra önskemål.

 

Utomhusmiljö och snöröjning

Gatumiljön utanför fastigheten renhålls av oss och Jernhusen. Vi skottar utanför entréerna vid behov. Om du upptäcker farliga istappar eller vill komma i kontakt med oss angående snöröjningen, gör du det genom att göra en serviceanmälan.