Beskrivning

Fastigheten ligger på historiska Riddarholmen i Gamla Stan. Många känner igen det karaktäristiska huset som Norstedtshuset, väl synligt för förbipasserande på Söderleden och Centralbron. Omgivningen består till stor del av statliga verk och myndigheter till exempel Svea Hovrätt i Wrangelska palatset och Hessensteinska palatset.

Byggnaden, nästan uteslutande bestående av kontor, är uppförda 1882 - 1889 och ombyggda 1992 - 1994. Den tekniska standarden är hög. Kvarteret Gråmunkeholmen 4 har under många år använts som tryckeri, stilgjuteri och förlagsrörelse för bokförlaget Norstedts. Norstedts finns fortfarande kvar och hyr idag kontor i byggnaden.

Fastighetsbeteckningen Gråmunkeholmen härstammar från den tid då franciskanermunkar, även kallade gråmunkar, hade kloster på ön. Marken donerades till munkarna av Magnus Ladulås under senare delen av 1200-talet. Sveriges första tryckeri var inrymt i Gråbrödraklostret.

Byggår

1882

Service

Gamla Stans tunnelbanestation ligger ett par minuters promenad från fastigheten. Stadsbussar går närmast från Munkbron. Från fastigheten är det 5 - 10 minuters promenad till Stockholms Centralstation, Slussen och Skeppsbron. I Gamla Stan finns många trevliga kvarterskrogar, småbutiker och närservice.

Allmänt

Bruksarea ca 8 029 m², fördelat på kontor 7 092 m² och industri/verkstad 937 m².

Hyresgästinformation

Här kan du som hyresgäst läsa mer om hur olika saker fungerar i fastigheten samt skapa en serviceanmälan om du har något du behöver hjälp med.

Fiber

Som hyresgäst hos oss har du möjlighet att koppla dig till fastighetens fibernät, eNet, och därigenom få en stabil och prisvärd internetanslutning på 1 Gbit/s, brandvägg, WIFI, support med mera.

 

Cykelparkering

På innergården finns gott om cykelställ.

 

Parkering

I närområdet finns avgiftsbelagda parkeringsplatser.

 

Posthantering

I husets entré finns postboxar till samtliga hyresgäster.

 

Skyltning

När du flyttar in ser vi till att hänvisningsskyltar i entréer och hissar är på plats. Vill du ändra innehållet i skyltarna kontaktar du oss enklast via Serviceanmälan. Vill du sätta upp en skylt på fasaden krävs det bygglov samt godkännande från oss.

 

Sophantering och källsortering

I huset finns ett system för sophantering och källsortering. Det innebär att du som hyresgäst tecknar avtal direkt med vår samarbetspartner som tillhandahåller de behållare och kärl som behövs för en väl fungerande källsortering. Kontakta din förvaltare för mer information.

 

Utrymning och brandskydd

Utrymningsvägar i de allmänna utrymmena är vårt ansvar. När du flyttar in ser vi till att utrymningsvägarna i lokalen är markerade med utrymningsskyltar enligt lagkrav. Du ansvarar sedan för det löpande, systematiska brandskyddsarbete, t ex att det finns utrymningsplaner, brandsläckningsutrustning, att utrymningsvägarna hålls fria och att ni har en utsedd brandskyddsansvarig. På Stockholms Brandförsvars hemsida hittar du mer information kring detta.

 

Skötsel och underhåll

Som hyresgäst ansvarar du själv för underhållet i den egna lokalen. Exempel på detta är lampbyten, fönsterputs, golvvård och städning. Mer information kring detta finns i ditt hyreskontrakt, du kan också kontakta din förvaltare om du har frågor. Att välja rätt städmetoder påverkar både miljön generellt och inomhusmiljön specifikt. 

 

Ombyggnad

Funderar du på att göra förändringar i lokalen eller bygga om den behöver du ett skriftligt godkännande av oss innan du påbörjar arbetet. Det är viktigt att du för en dialog med oss kring dina önskemål så att vi tillsammans kan bedöma hur förändringen påverkar inomhusklimatet i din lokal. Vissa ombyggnader kan även påverka mer i huset, t ex ventilations-, avlopps- eller värmesystem. Med din förvaltare diskuterar du även materialval, genomförande och återställningsansvar.

Arbeten som kan verka störande för andra hyresgäster får inte utföras under normal arbetstid. Även mindre arbeten som t ex borrning och sågning kan orsaka damm och riskera att utlösa brandlarmet. För att undvika det behöver vi få information om arbetet i god tid innan det påbörjas. Falsklarm och onödiga utryckningskostnader debiteras den hyresgäst som har orsakat dem.

Ett viktigt steg för att minska vår miljöpåverkan är att tänka cirkulärt - att minimera vår materialanvändning och återbruka resurserna så lång som möjligt. Att återbruka och renovera möbler och inredning gör stor klimatnytta - vi har bra exempel som vi gärna delar med oss av. Här hittar du fler klimatsmarta tips.

 

Miljöbroschyr

Inomhusklimat

Huset har fjärrvärme och fjärrkyla och vi använder enbart Bra miljöval el 2019.  Till- och frånluftsventilationen sker med återvinning. Ventilationen är vanligen på under kontorstid, helgfri måndag till fredag. Kontakta din förvaltare om du har andra önskemål.

 

Det går att göra mycket för att reducera energi - och vattenförbrukningen och därmed minska både kostnaderna och miljöpåverkan. I vår miljöbroschyr nedan hittar du flera enkla åtgärder som gör nytta.

 

Miljöbroschyr

Utomhusklimat och snöröjning

Gatumiljön utanför fastigheten renhålls av Stockholms stad och av oss. Vi sköter gården, gatan utanför huset och skottar utanför entréerna vid behov. Om du upptäcker farliga istappar eller vill komma i kontakt med oss angående snöröjningen, gör du det genom att göra en Serviceanmälan.