På AFA Fastigheter jobbar vi aktivt med miljöfrågor i alla led och gör allt vi kan för att minska vårt klimatavtryck. Det handlar om allt från drift och underhåll till transporter och materialval. Vi strävar efter att göra rätt miljöval i både stora och små avseenden, från att välja miljömärkt el och välja bort engångsmuggar, till att certifiera hela vårt energiledningssystem.
 
En viktig del av vårt miljöarbete handlar om att miljöcertifiera våra fastigheter. Vi miljöklassar kontinuerligt nya fastigheter och hade tidigare som mål att hälften av vårt bestånd skulle vara certifierat till 2014. Det målet nådde vi på utsatt tid och nu arbetar vi vidare med resten. Sommaren 2015 var 69% av fastighetsbeståndet miljöcertifierat.
 
I år har vi bland annat fått två av våra fastigheter på Lindhagensterrassen, samt fastigheten Skjutsgossen på Södermalm, klassade som Miljöbyggnad Silver. Varje gång vi får en fastighet miljöklassad beställer vi ett antal ekologiska tårtor och bjuder hyresgästerna i huset på miljöfika. För vi tycker att varje seger för miljön är värd att fira.