Förvaltning

Lars Edberg

Chef Förvaltning
08-696 40 81

Olle Berntson

Chef AO Hotell
08-696 40 80

Per Orrestig

Chef AO Kontor/Bostäder
08-696 47 03

Henrik Olmér

Förvaltare
08-696 47 95

Anette Westerling

Bitr. Förvaltare
08-696 47 02
AFA Fastigheter

Suzy Karlsson

Förvaltare
08- 696 46 20

Marcus Berglund

Förvaltare
08-696 39 00

Ted Lindsjö

Teknisk Förvaltare
072- 147 91 61

Emma Nordström

Projektledare
08- 696 49 06

Güner Kayhan

Bitr. Förvaltare
08- 696 43 90

Thomas Olsson

Projektledare
08- 696 43 23

Mattias Östman

Fastighetschef
08-696 40 86

Anneli Lundqvist

Bitr. Förvaltare
08-696 40 82

Stefan Hedengren

Chef Teknik och Projekt
08-696 47 09

Christina Ritzler

Controller Teknik och Projekt
08-696 40 54

Erika Wallner

Uthyrningsansvarig Lokaler
08- 696 43 10

Patricia Dorko

Teknisk Förvaltare
08 696 47 97

Gösta Andersson

Teknisk Förvaltare
08-696 48 17

Mohamad Kawati

Arkitekt
08-696 46 44

Ekonomi

Christina Björkgren

Ekonomichef
08-696 40 44

Monica Chressman

Ekonomiassistent
08-696 40 79

Ann-Christine Sellstedt

Hyresadministratör
08-696 42 87

Peter Strömberg

Redovisningsekonom
08-696 42 14

Kommunikation

Siv Wikström

Projektledare/Kommunikation
08-696 46 13

Lars Edberg

Kommunikationsansvarig
08-696 40 81

Jessica Cronier

Marknadskoordinator
08-696 47 05
AFA Fastighet

Verksamhetscontroller

Jerker Mattsson

Verksamhetscontroller
08-696 40 77

Transaktioner

Anna Berfenstam

Transaktionsansvarig
08- 696 48 98

Chef AFA Fastigheter

Tomas Ingemarsson

Chef AFA Fastigheter
08-696 40 75

Kontorskoordinator

Yasemin Simonen


08- 696 47 74

Fastighetsutveckling

Christian Persson

Fastighetsutvecklare
08-696 43 32