Förvaltning

Per Orrestig

Chef Förvaltning
08-696 47 03

Olle Berntson

Fastighetschef Hotell
08-696 40 80

Erika Wallner

Uthyrningsansvarig Kommersiella lokaler
08- 696 43 10

Marcus Berglund

Förvaltare
08-696 39 00

Mattias Östman

Fastighetschef
08-696 40 86

Suzy Karlsson

Förvaltare
08- 696 46 20

Henrik Olmér

Förvaltare
08-696 47 95

Anette Westerling

Bitr. Förvaltare
08-696 47 02

Güner Kayhan

Bitr. Förvaltare
08- 696 43 90

Cornelia Lundström

Bitr. Förvaltare
08-696 45 13

Teknik & Projekt

Stefan Hedengren

Chef Teknik och Projekt
08-696 47 09

Gösta Andersson

Teknisk Förvaltare
08-696 48 17

Dariush Eriksson

Teknisk Förvaltare
08- 696 46 17

Emma Nordström

Projektledare
08- 696 49 06

Thomas Olsson

Projektledare
08- 696 43 23

Mohamad Kawati

Arkitekt
08-696 46 44

Christer Porsvi

Energiansvarig
070- 080 08 44

Verksamhetsstyrning

Lars Edberg

Verksamhetschef
08-696 40 81

Christina Ritzler

Förvaltningscontroller
08-696 40 54

Ekonomi

Christina Björkgren

Ekonomichef
08-696 40 44

Monica Chressman

Ekonomiassistent
08-696 40 79

Ann-Christine Sellstedt

Hyresadministratör
08-696 42 87

Peter Strömberg

Redovisningsekonom
08-696 42 14

Affärsutveckling

Anna Berfenstam

Chef Affärsutveckling
08- 696 48 98

Christian Persson

Fastighetsutvecklare
08-696 43 32

Maria Alkbrant

IT-ansvarig
076- 200 77 60

Birgitta Erlandsson - Segerström

Hållbarhetsstrateg
076- 135 82 63

Chef Afa Fastigheter

Tomas Ingemarsson

Chef Afa Fastigheter
08-696 40 75

Jerker Mattsson

Verksamhetscontroller
08-696 40 77

Jessica Cronier

Marknadskoordinator
08-696 47 05

Siv Wikström

Projektledare kommunikation
08-696 46 13