Nedan hittar du våra olika integritetspolicyer som beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter beroende på vilken relation du har med oss.

För dig som är kontaktperson för en lokalhyresgäst

För dig som hyr av oss som privatperson

För dig som är kontaktperson för en leverantör

För dig som är borgensman för ett hyresavtal

Information om gemensamt personuppgiftsansvar

Du har rätt att begära registerutdrag från oss samt att få dina uppgifter rättade eller raderade. Du har även rätt att under vissa omständigheter begränsa eller invända mot en behandling.

Här kan du logga in för att utöva dina rättigheter