Covid-19, coronaviruset 
Våra medarbetares, kunders och samarbetspartners välbefinnande har högsta prioritet. Vi följer händelseutvecklingen noga och vi ber alla våra kunder och samarbetspartners att vidta de försiktighetsåtgärder som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Om vi var och en tar ansvar bidrar vi tillsammans för att minska smittspridningen.

Arbetsgivare har arbetsmiljöansvar för sin personal. Det innebär att arbetsgivaren har ett ansvar för att förhindra smittspridning. På våra arbetsplatser och i våra projekt betonar vi vikten av god hygien, särskilt handtvätt och att stanna hemma vid symptom.

Vårt kontor är för en tid framöver endast öppet för bokade besök, ej spontanbesök.
 

Folkhälsomyndighetens hemsida hittar du information och vanliga frågor och svar om covid-19.

 

AFA Fastigheter