Certifierat energiledningssystem


Som energi- och hållbarhetsansvarig på AFA Fastigheter har Ulrika Rydén ett stort ansvar, men är det någon som har vad som krävs för att klara det jobbet så är det hon. Ulrika har visserligen inte varit mer än knappt två år på AFA Fastigheter, men hon har arbetat med energiteknik nästan hela sitt yrkesverksamma liv.
 
- Jag utbildade mig till civilingenjör på KTH och sedan blev jag kvar där ett tag som lärare och forskare, framförallt inom teknisk strömningslära, värmeöverföring och dimensionering av växlare.
 
Efter åren på Tekniska Högskolan arbetade Ulrika som konsult inom energi- och förbränningsteknik och blev specialist på pannor och värmeverk. Bland annat var hon med om att utveckla ett helt nytt affärskoncept för fjärrvärmecentraler för fastigheter när hon arbetade på Alfa Laval, och det var så hon först fick kontakt med AFA Fastigheter.
 
- Vi såg att man genom noggrann kontroll och styrning kunde göra oerhört stora energibesparingar, berättar Ulrika, och fortsätter:
 
- Vi installerade en central i ett av AFA Fastigheters hus, men vi skickade ingen faktura. Istället installerade vi givare för inomhustemperaturen och kopplade upp det mot internet. Då kunde vi gå in varje dag och arbeta med reglerparametrarna, vilket gjorde att vi kunde sänka energiförbrukningen avsevärt. Vinsten delade vi sedan mellan AFA Fastigheter och Alfa Laval. En ”win-win-win-deal” kan man säga, eftersom det också innebar stora vinster för miljön.
 
När AFA Fastigheter senare skulle anställa en energispecialist, så var Ulrika förstås en självskriven kandidat.
 
- De ville ha någon som kunde certifiera företagets energiledningssystem enligt ISO 50001 och det kändes som en perfekt utmaning för mig. Här jobbar jag med att strukturera alla företagets energifrågor, för att i slutänden minska den totala förbrukningen.
 
En av AFA Fastigheters huvudmålsättningar var att sänka energiförbrukningen i verksamheten med 15% från 2009 till 2015 och Ulrikas arbete har bidragit till att vi kommer att nå våra mål.
 
- Ja, jag tror faktiskt redan vi är där, säger Ulrika.

Läs mer om AFA Fastigheter här