Vi är en del av ett landsomfattande trygghetssystem som många tar del av. ​Afa Fastigheter medverkar i att förvalta det stora förtroende som Afa Försäkring har byggt upp under många år. Med 4,8 miljoner arbetstagare och deras arbetsgivare i ryggen förvaltar och förädlar vi fastigheter till ett värde av ca 34,5 miljarder kronor. 

Flera av våra fastigheter är kulturfastigheter och landmärken i Stockholms innerstad och ​våra kunder är alltifrån kvalitetshotell och globala tjänsteföretag till mindre entreprenörer. Vi har alla gemensamt att vi verkar för ett Stockholm där människor ska kunna leva, arbeta och trivas. ​

Vi är en trygg och trovärdig samarbetspartner som finns inom gångavstånd till våra viktigaste investeringar - fastigheterna och våra kunder, hyresgästerna. ​

Att förvalta fastigheter är vårt sätt att säkra viktiga ekonomiska tillgångar och samtidigt ta ett samhällsansvar. Att förvalta fastigheter är vårt sätt att värna kulturarv, miljön, det vackra och ​inte minst människorna.​

 

 

Våra värdeord

Vi arbetar utifrån de gemensamma värdeorden Omtanke, Nytta, Enkelhet som genomsyrar hela verksamheten.

 

Kortfakta

 

Fastighetsfördelning 

Vi äger fastigheter i Stockholm och Malmö. Majoriteten av fastigheterna är kontor och hotell i centrala Stockholm. Innehavet omfattar även ca 600 st bostadslägenheter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till ca 354 000 kvm. Värdet av vårt bestånd uppgår till ca 34,5 miljarder kronor per april 2021.  

Granit Bostad

Granit Bostad är ett nybildat bostadsbolag med syfte att investera långsiktigt i hållbara hyresfastigheter. Bolaget ska äga, förvalta och utveckla hyresfastigheter i tillväxtorter i Sverige som också bidrar till ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. I slutet av 2021 kommer beståndet omfatta 16 fastigheter med 1 500 lägenheter belägna i Stockholm, Malmö och Uppsala och till ett värde överstigande 4 miljarder SEK. Ägare till Granit Bostad är Afa Sjukförsäkringsaktiebolag, PRI Pensionsgaranti, Försäkringsbranschens Pensionskassa, KK-stiftelsen, Bliwa och Tenzing.

Vår syn på hållbarhet

Afa Fastigheter förvaltar och utvecklar fastigheter i ett långsiktigt hållbart perspektiv genom att ta ansvar för ekonomi, samhälle och miljö. Vi strävar efter att bedriva verksamheten på ett sätt som säkerställer hållbara fastigheter och samtidigt levererar hög avkastning på investerat kapital. Vi vill bidra till ett hållbart samhälle som inte inkräktar på framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov. I detta arbete samarbetar vi med många andra aktörer som delar våra värderingar, från Stockholms Stadsmission till Bee Urban som tar hand om våra bin.
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här

 

Del av Afa Försäkring 

Afa Fastigheter är en del av kapitalförvaltningen på Afa Försäkring. Afa Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter och drivs utan utdelning till ägarna. Vårt kapital placeras ansvarsfullt för att ge en avkastning som både tryggar framtida ersättningar och bidrar till låga och långsiktigt stabila premier för våra försäkringstagare. Vi tillgodoser människors behov av ekonomisk trygghet i arbetslivet till en låg kostnad. Våra försäkringar är en självklar del av kollektivavtalen och det svenska trygghetssystemet. 9 av 10 är försäkrade hos oss genom sitt jobb. www.afaforsakring.se