Vi äger fastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö. Majoriteten av fastigheterna är kontor och hotell i centrala Stockholm. Innehavet omfattar även drygt 900 st bostadslägenheter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till ca 400 000 kvm. 

Genom vårt femtioprocentiga ägande i Grön Bostad har vi nyproducerade bostäder i Stockholm, Malmö, Göteborg, Uppsala, och Linköping. Fastigheterna innehåller miljösmarta bostäder vilket innebär att de är byggda på sätt så att de gör av med så lite energi som möjligt. Grön Bostad äger vi tillsammans med ByggVesta. Totalt äger Grön Bostad drygt 2700 lägenheter omfattande ca 150 000 kvm.
 
Värdet av vårt bestånd uppgår till ca 36,5 miljarder kronor per dec, 2019. 

En personlig värd 

Vi är en liten organisation med uppdrag att förvalta ett stort kapital. Som hyresgäst hos oss vill vi t.ex. att du ska känna att du har en lokallösning som är både trivsam, funktionell och anpassad efter dina behov. En lokallösning som också innebär en god arbetsmiljö. Vi vet, som en del av AFA Försäkring, hur viktig arbetsmiljön är för både hälsa och produktivitet. 

För att lyckas med detta är dialogen med dig som hyresgäst viktig. En personlig förvaltare eller projektansvarig sköter kontakten med dig och ser till att du har den goda arbetsmiljö och den lokallösning du behöver. År efter år. Samtidigt använder vi förstås också utvalda samarbetspartners - arkitekter, projektledare, driftbolag och andra - för att snabbt kunna erbjuda dig nya effektiva lösningar och riktigt bra service.

En trygg värd 

Vi eftersträvar alltid långa, goda och trygga relationer med våra hyresgäster. Idag har vi ett antal både mindre och större hyresgäster som hyr lokaler på relativt långa hyresavtal. Detta i kombination med en stabil och långsiktig ägarbild innebär en ökad trygghet för dig som hyresgäst.

Vi har sedan ett antal år tillbaka ett samarbete med Stockholms Stadsmissions Nattjour. Nattjouren är en uppsökande verksamhet som riktar sig till stadens mest utsatta medborgare. Då våra fastigheter är anslutna till Nattjouren kan våra hyresgäster kontakta deras trygghetsnummer om de i eller nära fastigheten ser en människa som av olika skäl inte kan ta hand om sig själv och behöver hjälp.
Sedan januari 2017 är vi även partnerföretag till Stockholms Stadsmission och har valt att stödja deras verksamheter Bostad först och Bobyrån..

Certifiering 

Vi är stolta över att vårt energiledningssystem blivit certifierat enligt ISO 50001. Hållbart agerande är viktigt för oss. Vår certifiering innebär ett väl strukturerat energiarbete med lägre förbrukning, minskade utsläpp och ett fokus på miljömärkning.

Medlem i Green Building Council 

För mer information klicka här

Våra minsta hyresgäster surrar mest 

På AFA Fastigheter gillar vi att ta hand om både stora och små hyresgäster. Våra senaste är dock mindre än vad vi är vana vid. De är nämligen bin.
 
På taket till fastigheten Gångaren 15 på Lindhagensterrassen har företaget Bee Urban placerat ut en bikupa som vi på AFA Fastigheter är hyresvärd åt. Här bor nu ca 50 000 bin som jobbar hårt för att göra Stockholm ännu grönare. Bin är extremt viktiga för ekosystemet och för oss människor – så mycket som var tredje tugga vi äter är pollinerad av ett bi. Tyvärr är bina nu hotade i stora delar av världen, så för oss kändes det självklart att ställa upp som fadder när Bee Urban kontaktade oss. Att de dessutom får bo på en av våra miljöcertifierade fastigheter känns förstås extra bra.
 
Vill du veta mer om Bee Urbans verksamhet så rekommenderar vi ett besök på deras hemsida www.beeurban.se

Del av AFA Försäkring 

AFA Fastigheter är en del av kapitalförvaltningen på AFA Försäkring. AFA Försäkring ägs av arbetsmaknadens parter och drivs utan utdelning till ägarna.Genom kollektivavtalen försäkrar vi anställda inom den privata sektorn och kommuner och regioner. Försäkringarna ger ersättning vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Idag omfattas nästan 90 procent av alla som jobbar i Sverige, 4,7 miljoner människor, av minst en av våra försäkringar. AFA Försäkring förvaltar cirka 200 miljarder kronor. Vårt kapital placeras ansvarsfullt för att ge en avkastning som både tryggar framtida ersättningar och bidrar till låga och långsiktigt stabila premier för våra försäkrings tagare.
För mer information on AFA Försäkring, klicka här