Gröna blad och blommor växer ofta på marken, men ibland får de också slå rot högt upp i luften. Ett exempel på det är sedumtak, som är en blommande matta med gröna fetbladsväxter. 

Idag har vi sedumtak i två fastigheter och nu installerar vi grönskande tak på ytterligare två hus. Anneli Lundqvist, biträdande förvaltare hos oss, berättar om takets fördelar. "Förutom att de är vackra och får oss människor att må bättre, absorberar de också regnvatten och luftföroreningar. Dessutom isolerar de husen mot både värme och kyla. Växterna skapar också en gynnsam miljö för fåglar och har en positiv inverkan på den biologiska mångfalden. Tack vare en grönare stadsmiljö kan djur- och växtlivet fortsätta leva vidare inne i staden".

Det känns bra att kunna bidra till detta med något så fint som ett blommande tak. 

 

Läs mer om AFA Fastigheter här