Linda Nyqvist arbetar med företagssamarbeten och är vår kontaktperson på Stockholms Stadsmission. Hon märker att det finns en växande kraft och vilja från företag att vara med och hjälpa till och bidra finansiellt till verksamheten.
Vårt bidrag går främst till verksamheterna Särskildnyttan och Nattjouren. Särskildnyttan är en boendesatsning för att kraftigt minska hemlösheten i Stockholms län. Som fastighetsägare kan vi, tillsammans med andra aktörer, bidra med lägenheter samt finansiellt stöd till projektet så att fler människor som lever i hemlöshet får chans till ett eget boende.

Att ha en dörr att låsa bakom sig är ett första viktigt steg för att kunna ta sig ur social problematik. Eller för att låna Lindas ord: det är en mänsklig rättighet. För att stötta de boende i omställningen att gå från hemlöshet till ett eget boende har Stockholms Stadsmission tagit fram en egen modell med extra stöd för de boende med bland annat en egen stödperson.
 
AFA Fastigheter stödjer också Nattjouren, en verksamhet som har funnits i många år. Nattjouren arbetar uppsökande på kvällar och nätter, och har som uppdrag att motverka hemlöshet både genom akuta insatser och mer långsiktiga lösningar.

Stockholms Stadsmission är till stor del insamlingsfinansierad och beroende av gåvor från privatpersoner, stiftelser och företag. Vi på AFA Fastigheter är glada över att få vara med och bidra till deras arbete för en mänskligare och tryggare stad.

Läs mer om AFA Fastigheter här