På AFA Fastigheter arbetar vi med miljön i alla led och gör vad vi kan för att minska vårt klimatavtryck. Ett steg i detta är att minska behovet av externt producerad el. Därför har vi nu låtit montera 400 kvadratmeter solceller på taket till fastigheten Barnängen 6 på Södermalm. Vi är det första stora fastighetsbolaget i Sverige som testar att leasa en solcellsanläggning, och har nu skrivit på ett 20-årigt avtal med leverantören Eneo Solutions. Anläggningen är dimensionerad för att täcka baslasten för fastigheten, vilket innebär att vi alltid kommer att ha avsättning för den el som produceras. Ingen el kommer alltså att matas in på elnätet. Solcellerna kommer årligen att producera ca 58 000 kilowatt-timmar eller 15% av fastighetens totala energibehov, vilket ungefär motsvarar vad husets hissar förbrukar per år.

Eneo Solutions har stått för projektering och installation och kommer att ansvara för service och underhåll av anläggningen under hela leasingperioden. De garanterar dessutom en förbestämd årsvolym av genererad energi. Förutom själva installationen på taket har Eneo också tagit fram ett specialutvecklat koncept där vi via en skärm kan visualisera solelsproduktionen för hyresgästerna i byggnaden. - Miljöaspekten är viktig för våra hyresgäster och med det här systemet kommer vi kunna involvera våra hyresgäster i hur elförbrukningen ser ut under året, säger Ulrika Rydén, energi och hållbarhetsansvarig på AFA Fastigheter. - Det är viktigt för oss som fastighetsägare att hitta långsiktigt hållbara energilösningar och att utnyttja energi från solen känns helt rätt i tiden, fortsätter hon. I samband med att anläggningen invigdes bjöd vi alla hyresgästerna i huset på miljöfika i ett tält intill fastigheten. Här kunde de njuta av våra specialbeställda ekologiska tårtor och fick dessutom chansen att gå en guidad tur upp till taket för att se hur anläggningen ser ut. - Det var väldigt många som kom, över hundra personer, och många av dem visade ett genuint intresse för solcellerna. Det känns riktigt roligt att folk är så engagerade i miljöfrågor, säger Ulrika.

Läs mer om AFA Fastigheter här.