Kvarteret Silverskopan 3, vid Sabbatsbergsområdet, har av hälsoskäl bedömts behöva ersättas av ett nytt hus. AFA Fastigheter äger och förvaltar många fastigheter i Stockholms innerstad. Ärendet, Silverskopan har behandlats av Stockholms stadsbyggnadsnämnd ett flertal gånger och torsdagen den 24 september fattade politikerna i Stadsbyggnadsnämnden det slutliga beskedet att huset får rivas och ersättas med ett nytt.
Efter ett omfattande programarbete där AFA Fastigheter, tillsammans med Stockholms stadsbyggnadskontor, utrett platsens förutsättningar har nu stadsbyggnadsnämnden beslutat att ge grönt ljus för en ny byggnad på platsen och en detaljplan som förutsätter rivning av nuvarande byggnader ska tas fram och redovisas för stadsbyggnadsnämnden i slutet av 2021.
- Det här är ett bra beslut som ger oss möjlighet att åtgärda husens problem slutgiltigt och med 100 procents hälsa som mål, säger Christian Persson, fastighetsutvecklare på AFA Fastigheter. 

För ytterligare information se hemsidan torsgränderna.se eller kontakta Christian Persson, AFA Fastigheter.