Balettskolan är våra hyresgäster i Münchenbryggeriet. En speciell verksamhet kräver förstås speciella förutsättningar. Nu har Stora scenen försetts med ett fjädrande specialgolv, 300 kvm stort. Det nya golvet har reglats upp med ställbara reglar och ca 2000 justerbara bultar i golvet så det blir ett exakt plant golv. Här kommer årligen 150 par fötter att dansa.

Kungliga Svenska balettskolan i Stockholm utbildar blivande danskonstnärer hela vägen från de första prövande stegen i grundskolans årskurs 4 till den dag då den färdiga dansaren möter yrkeslivet.Grundskolans förberedande dansarutbildning ger goda chanser att bli antagen till gymnasieskolans professionella dansarutbildning.

 

 

Huvudspåret i dansutbildningen är den klassiska baletten och den moderna nutida dansens uttryck. Utbildningen syftar till att ge en konstnärlig fördjupning i scenisk framställning och att utforska kroppens ändlösa möjligheter till uttryck.