Efter ett par års avbrott har vi under våren äntligen kunnat återuppta de öppna husmötena i våra bostadshus. Här får vi och våra kunder möjlighet att träffas och diskutera angelägna frågor eller bara prata lite allmänt under lättsamma former. Våra samarbetspartners är ofta med och kan berätta om de pågående och kommande projekten i husen.

Vårens husmöten har hållits på våra innergårdar – här är vi gärna. Under de senaste åren har vi renoverat flera av gårdarna med fokus på ökad trivsel, utökade grönytor och biologisk mångfald. Nu grönskar det och vi kan se helhetsresultatet – små oaser i staden.

Boulebana i Sockerbetan 1

Sockerbetan 1 vid Nytorget är vårt största bostadshus med över 200 lägenheter och lokaler i markplan. I Sockerbetan finns två innergårdar som efter installation av en geoenergianläggning har fått nya liv. Här ska rymmas både praktiska delar - som cykelförvaring till husets många cyklar - och utrymmen för umgänge och kontemplation. I planeringen av gårdarna har vi försökt att behålla så mycket som möjligt av grönskan, kompletterat med växter som pollinerarna uppskattar och odlingslådor som vi hoppas att våra hyresgäster uppskattar.

 

Innergård Våghalsen 15

Huset på Sveavägen 61/Saltmätargatan 22 har nyligen genomgått en stor renovering. Både tätskiktet på gården och innergården i sig var i behov av en uppfräschning. I valet av utformningen hade hyresgästerna stora möjligheter att påverka utförandet och valet föll på ett förslag som både har ett stadsmässigt anslag och lyfter in det gröna och levande. Nu ett år senare har växtligheten etablerat sig fullt ut. 

 

 

 

Förberedelser inför Husmöte i Fatbursholmen 23, Åsögatan/Magnus Ladulåsgatan

Även innergården i Fatbursholmen 23, Åsögatan87-89/Magnus Ladulåsgården 48, har renoverats och utvecklats. Gården är stor och i två nivåer – här fanns det förutsättningar att skapa något riktigt bra. De stora kala ytorna har nu mjukats upp och förvandlats till mer inbjudande och grönskande rum. Gården är mycket uppskattad!