Ett av våra mål är cirkulärt resursutnyttjande i all verksamhet. Det innefattar bland annat förnybar och effektiv energianvändning och investeringar i grön hållbar teknik. 

Vår vackra fastighet Gråmunkeholmen 4 på Riddarholmen, mer känd som Norstedtshuset, står nu på tur att förses med en anläggning för värme och kyla som drivs med helt förnybar energi.

Systemet består i huvudsak av kyl/värmepumpar med köldmedia med lågt GWP och sjövattensystem för återvinning av Mälarvattnet. Det ger en robust, framtidsäkrad och driftsäker anläggning. 

Projektet genomförs under första halvåret 2021. Christer Porsvi som är Energiansvarig på Afa Fastigheter gör bedömningen att den samlade energibesparingen kommer att motsvara ca 70% av den energi som köps in för huset.