Ett av våra engagemang inom hållbarhetsområdet och ett som ligger oss extra varmt om hjärtat är vårt stöd till Natur & Miljöboken – ett samhällsprojekt där tonvikten ligger på att tidigt lära för en hållbar utveckling. Projektet riktar sig till barn i 10-12 års ålder, till dem delas Natur & Miljöboken kostnadsfritt ut som en tredelad läromedelsserie vilken distribueras genom skolan.

 

Natur & Miljöboken är en tredelad läromedelsserie som riktar sig till årskurs 4, 5 och 6. Varje steg är anpassat för kursplanen och kunskapsnivån för respektive årskurs och utgör tillsammans en heltäckande miljöutbildning för eleverna. Natur & Miljöboken är kompatibel med miljömålen i Lgr 11 och fungerar både som ett fristående läromedel samt som ett komplement till andra NO-material.

 

 

 

Årlig utgivning till 200 000 skolbarn och 17 000 lärare

Lärarhandledningen innehåller färdiga lektionsupplägg som tar hänsyn till ämnesöverskridande och temainriktad undervisning. Den innehåller också fördjupningar, övningar och experiment. Natur & Miljöboken är ett faktagranskat, inspirerande och framförallt aktuellt läromedel i lärande för hållbar utveckling samt natur- och miljökunskap.