Lindhagensgatan 90 är ett kombinerat hotell- och kontorshus. I samband med ombyggnaden av kylcentralen i huset sökte vi hållbara lösningar för energiförsörjningen och solenergi blev valet igen.

Jon Agerbjer, teknisk förvaltare
Afa Fastigheter

 

- Vi fokuserar alltid på hållbarhet och energieffektivitet. Att vi installerade solceller här är för att det är en bra lösning för just den här fastigheten och ett led i vårt hållbarhetsarbete säger Jon Agerbjer, teknisk förvaltare på Afa Fastigheter.

Anläggningen har byggts på Sedumtak och enligt Marcus Wicén på företaget SBP som har utfört installationen, är det en faktor som gynnar valet av solceller ytterligare.
 
- Många av våra kunder är oroliga att sedumtaket ska ta skada av solcellspanelerna men vi har genomfört flera installationer på sedumtak som tyder på att det är minst sagt kompatibelt. Förklaringen är att viss skuggning medför att olika biotoper uppstår på taket där växter som föredrar skugga blir mer frekventa under panelerna, förklarar han. 

Jon Agerbjer ser även att investeringen bidrar till något större än bara ett bättre driftnetto för fastigheten. Att kunna använda egenproducerad miljövänlig el och de signaler det skickar till andra är något han är extra stolt över. De installerade solcellerna har en potentiell produktion på cirka 110 000 kWh per år, vilket motsvarar årsförbrukningen för cirka 55 lägenheter.
 
- Jobbar vi mot att minska belastningen på elnätet ökar möjligheterna för fler att kunna använda grön el, det handlar både om det stora och det lilla. Den här investeringen innebär att 20 procent av fastighetens elförbrukning nu täcks av solel och det känns väldigt kul.