Afa Sjukförsäkring har tillsammans med PRI Pensionsgaranti, Försäkringsbranschens Pensionskassa, KK-stiftelsen, Bliwa och Tenzing startat ett nytt fastighetsbolag - Granit Bostad.

Vi ber Anna Berfenstam på Afa Fastigheter och VD i Granit Bostad att berätta mer. Anna, hur kommer det sig att vi blir delägare i ett nytt fastighetsbolag?

- Afa Sjukförsäkring har sedan 2011 varit delägare i ett bostadsbolag, Grön Bostad. Delägandet i Grön Bostad kommer att avslutas under 2021 och beståndet kommer att delas mellan de två ägarna. I samband med detta har Afa Sjukförsäkring bildat bolaget Granit Bostad som kommer att ta över våra fastigheter från Grön Bostad. Granit Bostad kommer senare i höst äga 16 bostadsfastigheter med drygt 1 500 lägenheter i Stockholm, Malmö och Uppsala till ett värde om drygt 4 miljarder SEK, berättar Anna.

Grön Bostad har funnits sedan 2011 och totalt har 4 000 gröna hyresrätter och studentbostäder utvecklats på attraktiva adresser i Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås, Uppsala och Linköping. Bolaget var bland de första i Sverige att utveckla hållbara bostäder i stor skala med säkra metoder. Varför avslutas samarbetet med ByggVesta?

- Vi har varit mycket nöjda med vårt samarbete med ByggVesta och vårt innehav i Grön Bostad men nu är det dags att gå vidare och hitta nya affärsmöjligheter, säger Anna. ByggVesta kommer att fortsätta förvalta fastigheterna.

Granit Bostad kommer alltså redan i år att ha ett betydande innehav av hyresfastigheter. Hur ser företagets framtida strategi ut?

- Granit Bostad ska expandera genom köp av fler hyresfastigheter, främst äldre befintliga bostäder men nyproduktion kan också vara aktuellt. Granit Bostad skall långsiktigt äga, förvalta och utveckla hyresfastigheter i tillväxtorter i Sverige som också bidrar till ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet, avslutar Anna.