Miljöbyggnad iDrift är ett miljöcertifieringssystem som verifierar att en byggnad är en bra och hållbar plats att verka eller bo i. Bedömningsgrund är såväl byggnaden, driften av den samt hur den förvaltas. Certifieringen är utvecklad inom ramen för Sveriges mest använda miljöcertifiering för byggnader - Miljöbyggnad - som har tagits fram av Sweden Green Building Council.

 

- Vi var tidigt ute med att miljöcertifera våra fastigheter, flertalet med Miljöbyggnad. Dessa har nu börjat falla för åldersträcket 10 år. Vi har valt att i första hand använda Miljöbyggnad iDrift när det är dags att omcertifiera de fastigheterna. Vi ser certifieringen som ett mycket bra hjälpmedel för att driva arbetet med hållbara byggnader och förvaltning framåt och skapa miljö- och klimatnytta genom relevanta miljöåtgärder, säger Christer Porsvi, Energiansvarig på Afa Fastigheter. 

Miljöbyggnad i Drift omfattar allt från energiåtgärder till hur byggnaden påverkar hyresgästernas hälsa. Certifieringen bidrar till att sprida kunskap, inspirera och vägleda till miljöförbättringaroch vi vill även involverar hyresgästerna – de som brukar huset. Miljöbyggnad i Drift omfattar fem områden: Inomhusmiljö, Hälsa, Klimatpåverkan, Resurser och Skick.

- Fokus ligger förstås på hur vi som ägare och förvaltare arbetar med huset och de olika områdena, fortsätter Christer men i denna certifiering engagerar vi även våra hyresgäster - de som brukar huset - det är både nytt och spännande och en pusselbit som jag har saknat.

Norstedshuset, ursprunglingen uppfört 1882 är nu certifierat med Miljöbyggnad iDrift Silver och nästa hus på tur är Münchenbryggeriet med ca 40 000 kvm uthyrningsbar yta och där de äldsta delarna återuppbyggdes 1893 efter en brand. Planen framåt är att succesivt omcertifiera fastigheterna i takt med att de gamla certifieringarna blir för gamla. Ett arbete som kommer att pågå till ca 2026.