Den stora merparten av vårt fastighetsbestånd utgörs av kommersiella fastigheter, dvs hus med företag som hyresgäster men vi har även 10 bostadshus i Stockholm med sammanlagt 640 lägenheter. Suzy Karlsson har jobbat hos oss i snart fem år och har lång erfarenhet av förvaltning av både bostäder och lokaler. Vi träffar Suzy för att ställa fyra frågor och första frågan blir förstås: Suzy, vad tycker du är det roligaste i jobbet? 

- Att möta människan ”bakom dörren” är väldigt roligt, svarar Suzy. I år kan vi efter två års pandemi äntligen ha husmöten igen och träffa alla våra hyresgäster under lättsamma former. Att utveckla fastigheterna på olika sätt är också spännande. De senaste åren har vi satsat mycket på att öka tryggheten och säkerheten i husen och vi genomför kontinuerligt olika hållbarhetsprojekt. Vi har även byggt om flera innergårdar med fokus på trivsel, grönytor, biologisk mångfald och pollinerande insekter.

I bostadshusen finns ofta även lokaler med serviceinriktning som restauranger, hårfriseringar etc. Vad tycker du är den stora skillnaden mellan att förvalta bostäder och att förvalta kommersiella lokaler?

-I bostadshusen är det en härlig blandning av kunder och det händer mycket hela tiden. Den stora skillnaden är just kunderna. För bostadshyresgästerna handlar det om deras hem och deras boendemiljö – att det är viktigt håller nog alla med om. Miljön är förstås viktig även för lokalhyresgästerna. Där ser vi det som att vårt uppdrag är att bidra till att de kan bedriva sin verksamhet så bra som möjligt, säger Suzy.

Karlsson på taket

Du har jobbat många år med fastighetsförvaltning och på flera företag – vad är bra med Afa Fastigheter? 

- Det är mycket som är bra. Det är ett seriöst och långsiktigt företag som har ett viktigt uppdrag. Vi är inte så många som jobbar inom Fastigheter, vi har korta beslutsvägar och en platt organisation och nära till alla hus. Förvaltaren jobbar i ett team med biträdande förvaltare, teknisk förvaltare, hyresadministratör och medarbetarna i driftbolaget. Det är kul att jobba tillsammans och vi skrattar mycket! 

Avslutningsvis måste vi ändå ställa frågan om livet utanför jobbet. - Vad gör du när du inte jobbar?
- Jag gillar att träna och att träffa vänner och släkt. Heminredning är något av en hobby och du hittar mig ofta i en inredningsbutik där jag letar efter både nya idéer och fynd. 

Tack för pratstunden Suzy!