Att vårda, underhålla och utveckla våra två tillgångar - fastigheterna och kunderna i dem - är våra huvuduppgifter på Afa Fastigheter. Inom den tekniska sidan arbetar vi med löpande underhåll, projekt och utveckling av husen. Dariush Eriksson arbetar som teknisk förvaltare sedan den 8 augusti och börjar känna sig varm i kläderna. Det är läge att träffa Dariush och ställa fyra frågor till honom.
 

Dariush, vad var det som lockade med just denna tjänst? 

     - Jag kommer närmast från att ha arbetat med underhållsplanering där jag hjälpte fastighetsägare att långsiktigt planera             underhållet i sina fastigheter. Här får jag möjlighet att planera underhållet samtidigt som jag även får vara med och ta               beslut vid genomförande och framförallt se resultatet av arbetet. Tidigare har jag arbetat främst med bostadsfastigheter           och kommer nu i första hand arbeta med kommersiella fastigheter vilket är både utvecklande och utmanande. 

Med över 30 fastigheter i Stockholms innerstad fördelade på två tekniska förvaltare är jobbet i hög grad varierande och innehållsrikt och ställer även krav på förmåga att samarbeta med många olika personer och företag. Vad tycker du är det roligaste i jobbet?

     - Att vara med och bidra till att ge fastigheterna det underhåll de förtjänar och att skicket bibehålls. Det planerade                       underhållet i husen är ett långsiktigt arbete som innebär att vi tar till vara värdet på fastigheterna och vi gör det alltid med         omtanke om både huset och kunderna. Utveckling och förädling av fastigheterna är också viktigt och roligt och en annan         väldigt rolig del är kontakterna och samarbetet med driftbolagen och våra andra samarbetspartners.

Norstedtshuset

Du har jobbat flera år i branschen och inom flera organisationer. Vad är bra med Afa Fastigheter?

    - Det är en liten organisation med korta beslutsvägar och alla hus ligger        inom gångavstånd. Det är också en trygg och seriös arbetsgivare med        ett viktigt uppdrag. Vi jobbar med hållbarhet i alla delar av                            verksamheten och det är viktigare än någonsin - att alltid undersöka            om vi kan renovera utrustning/teknik i stället för att riva ut och köpa nytt        och att  återbruka material. Det kan även bidra till att bevara husets              identitet.

Vad gör du när du inte tar hand om våra hus?

    - Med barn som är åtta och fem år blir det ett stort fokus på familjen och  barnens aktiviteter. När jag får tid över blir det gärna tennis eller matlagning – både egen matlagning och att äta gott på restaurang. Som husägare blir det även en hel del arbete i trädgården. Det är både meditativt och tillfredsställande och du ser ett tydligt resultat av din arbetsinsats direkt. 

Tack Dariush för pratstunden!